Privacypolicy 07 maart 2021

Jouw privacy is belangrijk voor ons. Daarom hebben we een Privacybeleid opgesteld waarin wordt beschreven hoe we jouw persoonlijke gegevens verzameld via onze website gebruiken, vrijgeven, overdragen en bewaren.

We verzamelen en gebruiken jouw persoonlijke gegevens enkel binnen de wettelijke grenzen zoals voorgeschreven in de Europese Vordering van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en vrij verkeer van die gegevens.

Verzamelen van persoonlijke gegevens

Zodra je onze website bezoekt zal je onvermijdelijk bepaalde persoonlijke gegevens met ons delen.

Wij kunnen de volgende persoonlijke gegevens direct verzamelen en verwerken:

 • Persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam, geslacht, geboorteplaats, adres)
 • Contactgegevens (telefoonnummer en e-mailadres)
 • Elektronische identificatiegegevens (IP-adres, cookies)

Hoeveel en welke persoonsgegevens we precies verzamelen, hangt af van jouw gebruik van onze website en dienstverlening. Mogelijk verzamelen we, op een later tijdstip, andere persoonlijke gegevens binnen onze dienstverlening, waaronder:

 • Locatiegegevens
 • Gegevens over activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer
 • Financiële gegevens

Gebruik van persoonlijke gegevens

Het verwerken van persoonsgegevens is essentieel voor de werking van onze website en de daarbij horende dienstverlening.

 We verwerken uitsluitend persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

 • Klantenbeheer
 • Verbeteren van onze website
 • Beheer van geschillen
 • Bescherming tegen fraude en overtredingen
 • Versturen van nieuwsbrieven indien je hiermee uitdrukkelijk hebt ingestemd
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Uw betalingen te kunnen afhandelen
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Uw gedrag op onze website te analyseren om daarmee onze website te verbeteren of af te stemmen op uw voorkeuren
 • Uw surfgedrag over verschillende websites te analyseren en persoonsgegevens te verwerken als wij hier wettelijk toe verplicht zijn (i.v.m. belastingaangifte)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@e-influence.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Bewaartermijn van persoonlijke gegevens

We bewaren jouw persoonsgegevens gedurende de periode die nodig om de doeleinden, zoals beschreven in dit Privacybeleid, te vervullen. Tenzij een langere bewaartermijn wettelijk is vereist of toegestaan. We verwijderen jouw persoonsgegevens uit onze databanken zodra deze niet langer nodig zijn om deze doelen te bereiken of wanneer jij op geldige wijze het recht tot verwijdering van jouw persoonsgegevens uitoefent.

Openbaarmaking aan derde partijen

Wij delen uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Indien noodzakelijk verstrekken wij uw persoonsgegevens aan de volgende derden:

 • CRM-systemen
 • ERP-systemen
 • Sociale media-kanalen
 • Tracking cookies
 • Marketing softwareprogramma’s
 • Adviesbureaus
 • ICT-bedrijven
 • Drukwerkbedrijven
 • Ontwerpbureaus
 • Fotografiebedrijven

We leveren persoonlijke gegevens aan verwerkers zodat ze de gegevens voor ons kunnen verwerken, op basis van onze instructies en in overeenstemming met ons Privacybeleid en andere passende vertrouwelijkheids- en beveiligingsmaatregelen.

Het gebruik van cookies

Wij gebruiken functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale mediabedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: Google Analytics 
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet 
Bewaartermijn: 2 jaar 

Cookie: Vimeo 
Functie: Verzamelt gegevens over de bezoeken van de gebruiker aan de website, zoals welke pagina's zijn gelezen 
Bewaartermijn: 2 jaar 

Cookie: Doubleclick 
Functie: Gebruikt door Google DoubleClick om de acties van de websitegebruiker te registreren en te rapporteren na het bekijken of klikken op een van de advertenties van de adverteerder met het doel de effectiviteit van een advertentie te meten en om gerichte advertenties aan de gebruiker te presenteren. 
Bewaartermijn: 2 jaar 

Cookie: Facebook 
Functie: Gebruikt door Facebook om een reeks advertentieproducten te leveren, zoals realtime bieden van externe adverteerders. 
Bewaartermijn: 2 jaar 

Cookie: Openx 
Functie: Registreert gebruikersgegevens, zoals IP-adres, geografische locatie, bezochte websites en op welke advertenties de gebruiker heeft geklikt, met als doel het optimaliseren van de weergave van advertenties op basis van de verplaatsing van de gebruiker op websites die hetzelfde advertentienetwerk gebruiken. 
Bewaartermijn: 1 jaar 

Cookie: Pubmatic 
Functie: Registreert een uniek ID die het apparaat van de gebruiker identificeert tijdens terugkerende bezoeken op websites die hetzelfde advertentienetwerk gebruiken. De ID wordt gebruikt om gerichte advertenties toe te staan. 
Bewaartermijn: 3 maanden 

Cookie: Hubspot 
Functie: Registreert een uniek ID die het apparaat van de gebruiker identificeert tijdens terugkerende bezoeken op websites die hetzelfde advertentienetwerk gebruiken. De ID wordt gebruikt om gerichte advertenties toe te staan. 
Bewaartermijn: 10 jaar 

Cookie: __token 
Functie: Verifiëren van de bezoeker om te vermijden dat automatische systemen formulieren invullen. 
Bewaartermijn: 2 jaar 

Cookie: __cfduid 
Functie: Helpt Cloudflare kwaadwillende bezoekers te detecteren en minimaliseert het blokkeren van legitieme gebruikers.
Bewaartermijn: 2 jaar

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Voor vragen of het uitoefenen van uw rechten kunt u contact opnemen met de functionaris van de gegevensbescherming via het e-mailadres info@e-influence.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Bescherming van persoonlijke gegevens

Wij nemen de beveiliging van jouw persoonlijke gegevens zeer serieus. In het bijzonder geldt het volgende:

 • Waar mogelijk maken we gebruik van SSL
 • Waar mogelijk maken we gebruik van authenticatie in twee stappen
 • We evalueren onze handelswijzen met betrekking tot verzameling, opslag en verwerking van gegevens als bescherming tegen ongeautoriseerde toegang

Niettegenstaande ons veiligheidsbeleid, de controles die wij uitvoeren en de handelingen die wij stellen, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet worden gegarandeerd. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@e-influence.nl